มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ มองเทรนด์ ‘ออนไลน์เกม-อีสปอร์ต" ในยุค 5จี

[กรุงเทพธุรกิจ] มองเทรนด์ ‘ออนไลน์เกม-อีสปอร์ต' ในยุค 5จีอีสปอร์ตก้าวสู่การเป็นกีฬาสากลและความบันเทิงกระแสหลัก การเข้ามาของ 5จี...