วท.จัดกิจกรรมรับปิดเทอม ประเดิม"Fun Science"ค่ายวิทย์ฯอาเซียน

[แนวหน้า] 6 มี.ค.58 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า หนึ่งในแผนปฏิรูปของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คือการสร้างความตระหนักและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

มหาวิทยาลัย »

พันทิพย์

มติชน

บุกสตง."พุทธะอิสระ"ยื่นสอบการเงิน งบประมาณส่วนพระสังฆราช-กรรมการมส.-2มหาวิทยาลัยสงฆ์

[มติชน] พระพุทธอิสระยื่นหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้ตรวจสอบเส้นทางการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินส่วนของพระสังฆราชและมหาเถรสมาคม รวมถึงคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินของมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2แห่งพระสุวิทย์ ธีรธมฺโม หรือหลวงปู่พุทธอิสระ ยื่นหนังสือ ต่อนายพิศิษฐ์...