สพฐ.ห่วงช่องโหว่ "พาสปอร์ตความดี" เกณฑ์ยังไม่ชัดคัดเข้ามหา"ลัย --- วันนี้ 12:11 ---

[ไทยรัฐ] เลขาฯ สพฐ.ห่วง กรณีจัดทำ "พาสปอร์ตความดี" ใช้เป็นเกณฑ์เข้ามหาวิทยาลัย หวั่นเด็กแต่งเรื่องความดีเพิ่ม เขียนอะไรมาก็ได้ ส่วนนำมาใช้คัด ม.1 -ม.4 เป็นองค์ประกอบย่อยเท่านั้น...นายกมล รอดคล้าย...

จุฬา »

พันทิพย์

มติชน

80ปี ธรรมศาสตร์ ส่งผ่านจิตวิญาณสู่เพื่อนใหม่ "ประชาธิปไตย สร้างได้ด้วยพลเมือง"

[มติชน] "...มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาส ที่เขาควรมีควรได้ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา..."ปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ปรากฏตามสุนทรพจน์ของศาสตราจารย์ดร.ปรีดี...