สพฐ.โร่พบปปช.ปรึกษาป้องกันโกง

[แนวหน้า] 24 ต.ค. 57 เมื่อเวลา 10.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นตัวแทน สพฐ. เข้าหารือกับนายสรรเสริญ...

มหาวิทยาลัย »

สพฐ »

พันทิพย์

ไทยรัฐ

"บัวขาว" เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ --- 24 ต.ค. 57 22:07 ---

[ไทยรัฐ] "บัวขาว" สมบัติ บัญชาเมฆ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค (กลุ่มการศึกษาและจัดการภูมิปัญญา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร...วันที่ 24 ต.ค.57 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้...

มติชน