คุรุสภาเล็งผลิตครูระบบปิด

[เดลินิวส์] วันนี้ (20 ต.ค.) ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า นักวิชาการ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เสนอแนวคิดการผลิตและพัฒนาครูว่า ต้องการให้มีระบบผลิตครูแบบปิด คือ...

มหาวิทยาลัย »

คุรุสภา »

พันทิพย์

เดลินิวส์

สพฐ.ลุยปลูกฝังเด็กไทยรักชาติ

[เดลินิวส์] วันนี้ (20 ต.ค.) ที่โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั่วประเทศ ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และการเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ โดย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์ ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ...

มติชน

ชาวนาไม่เห็นด้วยโครงการ"ลูกชาวนาเรียนฟรี"แนะส่งเสริม กยศ.ได้ประโยชน์กว่า

[มติชน] (20ต.ค.) หลังจากที่นายยงยุทธ ยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายสังคม เปิดเผยว่าทางรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนลูกชาวนาให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นจนจบปริญญาเพื่อให้มีอาชีพที่หลากหลายเพราะอาชีพเกษตรกรรมมีแนวโน้มการใช้แรงงานลดลงโดยนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรเข้ามาแทนที่ซึ่งอาจจะเป็นโครงการทุนการศึกษาต่างๆเช่นโครงการ...