พันทิพย์

เดลินิวส์

แนวหน้า

คุกตอนแก่ ผลของการทะเยอทะยานเกินวาสนา

[แนวหน้า] คุกตอนแก่ ผลของการทะเยอทะยานเกินวาสนาการใฝ่ดี ใฝ่สูงต้องรู้จักประมาณตน และจำเป็นต้องระลึกตลอดเวลาว่า “ถ้าบันไดสู่ความสำเร็จ” นั้นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็จะเป็นกรรม โดยเฉพาะถ้าผู้เดือดร้อนเป็นคนจำนวนมากเช่น ใช้ตำแหน่ง อำนาจวาสนาทางการเมืองทำเรื่องที่ประเทศและประชาชนเดือดร้อนเสียหาย...