พันทิพย์

เดลินิวส์

แนวหน้า

จาก‘ทูตอเมริกา’ถึง‘จดหมายรัฐสภายุโรป’

[แนวหน้า] จาก‘ทูตอเมริกา’ถึง‘จดหมายรัฐสภายุโรป’ประเทศไทยกลายเป็นที่หมายมองของนานาประเทศในช่วง 10 ปีให้หลังมานี้ เพราะมีคนสันดานแบบ “ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน” จัดหาปัญหามาให้ จึงอย่าได้แปลกใจว่า บางประเทศที่ “ไม่มีมารยาท” ก็แสดงออกอย่างนอกหน้า...