พันทิพย์

เดลินิวส์

แนวหน้า

ย้อนดูสิทธิมนุษยชนในพุทธศาสนา จุดเริ่มประชาธิปไตย

[แนวหน้า] ย้อนดูสิทธิมนุษยชนในพุทธศาสนา จุดเริ่มประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนหรือนัยหนึ่งคือ การที่มนุษย์ต้องมีสิทธิเสรีภาพในการคิด เชื่อถือ แสดงออก และดำรงชีวิตโดยได้รับการเคารพ คุ้มครองและปฏิบัติอย่างทัดเทียม เสมอภาคกัน รวมทั้งสามารถจะเลือกอาชีพ รูปแบบ วิธีการ โดยไม่ถูกบังคับ ขู่เข็ญหรือจำกัดทางเลือก...