พันทิพย์

แนวหน้า

บทเรียนจากจอมพลสฤษดิ์

[แนวหน้า] บทเรียนจากจอมพลสฤษดิ์ปัญหาความขัดแย้งของประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤติหวุดหวิดจะเกิดเป็นสงครามกลางเมืองและไม่อาจแก้ไขโดยวิถีทางอื่นได้เพราะทางการเมืองก็เดินไม่ได้ทางกฎหมายก็เดินไม่ออกยามจักแหล่นจะเกิดสงครามกลางเมืองนั้นคสช.ก็เข้ายึดอำนาจเวลาผ่านมาหนึ่งปีแล้วปัญหาความขัดแย้งยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงความ...