พันทิพย์

แนวหน้า

ยุทธศาสตร์การเกษตร

[แนวหน้า] ยุทธศาสตร์การเกษตรยินพระราชดำรัสตรัสเหนือเกล้าฯประเทศเราเกษตรกรรมเลิศล้ำค่ามีดีกว่าหลายประเทศในโลกาผลิตอาหารเลี้ยงชาวหล้าได้สบายต่อให้ผองผู้คนบนโลกนี้ต่างอดอยากมากมีที่หลากหลายเพราะขาดทรัพยาหารสานใจกายแต่ชาติไทยไม่อดตายเป็นแน่เทียวแผ่นดินทองผืนนี้ที่ราบลุ่มมีน้ำท่าป่าชุ่มชอุ่มเขียวมีแม่น้ำลำธารสานสา...