พันทิพย์

เดลินิวส์

แนวหน้า

ค่าใบอนุญาต ไม่ใช่ค่าเช่า

[แนวหน้า] ค่าใบอนุญาต ไม่ใช่ค่าเช่าปัญหากรณีเงินค่าใบอนุญาตของทีวีดิจิตอล คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะต้องตั้งหลักให้ถูกต้องข้อเสนอที่จะให้เอกชนผู้ประกอบกิจการสามารถคืนใบอนุญาตได้ โดยไม่ต้องชำระเงินในงวดต่อๆ ไป...