พันทิพย์

เดลินิวส์

แนวหน้า

ถอดบทเรียนต่อสู้คอร์รัปชันจากพยาธิในสมองผม

[แนวหน้า] ถอดบทเรียนต่อสู้คอร์รัปชันจากพยาธิในสมองผมต่อภัสสร์:ผมเคยคุยกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเรื่องคอร์รัปชัน เขาบอกคอร์รัปชันก็เหมือนเชื้อโรคร้ายในร่างกายที่ค่อยๆกระจายตัวทำลายอวัยวะต่างๆ ไปเรื่อยๆ กระทั่งเราแพ้และตายไป แต่นั่นหมายถึงเชื้อโรคที่ฆ่าเราก็ต้องตายตามเราไปด้วย สรุปคือ ไม่มีใครชนะ...