พันทิพย์

เดลินิวส์

แนวหน้า

แก้ไขสัญญาสัมปทาน...วัดใจคสช.เอาจริง?

[แนวหน้า] แก้ไขสัญญาสัมปทาน...วัดใจคสช.เอาจริง?จุดแข็งรัฐบาลประยุทธ์คือ การไม่ทุจริตและต้องปราบทุจริต ต้องนำจุดแข็งนี้มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน โดยปัญหาทุจริตใหญ่ๆที่เคยมองว่า ฝ่ายการเมืองไม่กล้าจัดการ ยิ่งควรเอามาจัดการให้เป็นเยี่ยงอย่าง เช่น...